Abi / Kui minu laps on õpikeskkonnas kõik mängud läbinud, kas ta on siis kooliks valmis?

Lapsed omandavad teadmisi ja oskusi erinevalt. Koolivalmidus ei tähenda ainult akadeemilisi teadmisi (lugemine, kirjutamine, arvutamine) vaid ka sotsiaalseid oskusi. Kui laps on õpikeskkonna mängud läbinud, peaks ta oskama lugeda, kirjutada, arvutada.  Kindlasti on oluline, et  õppimine toimuks regulaarselt  ning laps suudaks  läbida  mängud iseseisvalt.