Abi

Miks ja kellele on loodud kooliksvalmis.ee?

kooliksvalmis.ee eesmärgiks on pakkuda 5-7 aastastele lastele võimalust omandada teadmisi interaktiivsete mängude abil. Mängude koostamisel lähtuti kolmest aspektist: teadmiste omandamine, omandatud teadmiste kontrollimine ja e-õppevahendite kasutamisoskuse arendamine. Lapsevanem saab ülevaate kooliks ettevalmistamise protsessist, milles ta ise osaleb last abistades või temaga koos mängides. Vaata kogu vastust »

Miks e-õpe koolieelikutele?

Üha enam lapsi veedab aega internetiavarustes. Kindlasti pakuvad lastele huvi atraktiivsed mängukeskkonnad. Nii võibki lapsel tekkida kuvand arvutist kui mänguvahendist. Õpikeskkond püüab muuta kujunenud arusaama, andes võimaluse kasutada arvutit ka õppimiseks ja teadmiste omandamiseks. Vaata kogu vastust »

Kui minu laps on õpikeskkonnas kõik mängud läbinud, kas ta on siis kooliks valmis?

Lapsed omandavad teadmisi ja oskusi erinevalt. Koolivalmidus ei tähenda ainult akadeemilisi teadmisi (lugemine, kirjutamine, arvutamine) vaid ka sotsiaalseid oskusi. Kui laps on õpikeskkonna mängud läbinud, peaks ta oskama lugeda, kirjutada, arvutada. Kindlasti on oluline, et õppimine toimuks regulaarselt ning laps suudaks läbida mängud iseseisvalt. Vaata kogu vastust »

Kui kaua võiks laps õpikeskkonnas olla?

Päevas soovitavalt mitte üle poole tunni, kuna koolieeliku tahteline tähelepanu on lühiajaline. Ka poole tunni sees võiks teha väikese pausi, et laps puhkaks silmi ja pisut liiguks. Vaata kogu vastust »

Kas õpikeskkonnas olevad õppematerjalid on usaldusväärsed?

Mängude koostamisel on lähtutud koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast. Õppematerjalid on süstematiseeritud ning jaotatud kolme valdkonda (keel ja kõne, matemaatika, mina ja keskkond) ja kolme raskusastmesse. Õppevara on loodud pikaajalise kogemusega õpetajate ja erispetsialistide poolt. Vaata kogu vastust »

Millised on miinimumnõuded arvutile Kooliksvalmis mängude mängimiseks?

Üldiselt peaksid Kooliksvalmis mängud töötama kõigil vähem kui 2 aastat vanadel arvutitel ning uuematel internetilehitsejatel. Võimalusel soovitame aga kasutada minimaalset mõnda järgnevatest internetilehitsejate versioonidest, et saada parim mängukogemus. Vaata kogu vastust »