Abi / Kas õpikeskkonnas olevad õppematerjalid on usaldusväärsed?

Mängude koostamisel on lähtutud koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast. Õppematerjalid on süstematiseeritud ning jaotatud kolme valdkonda (keel ja kõne, matemaatika, mina ja keskkond) ja kolme raskusastmesse. Õppevara on loodud pikaajalise kogemusega õpetajate ja erispetsialistide poolt.