Sajajalgne Sohvi

PDF

Valdkond

MATEMAATIKA

Teema

Arvutamine

Laste vanus

6-7a

Eesmärgid

Laps:

  • oskab arvutada üleminekuga 12 piires;

  • oskab leida vastuse järgi õige liitmise või lahutamise.

Vahendid

  • A 4 joonistuspaberid sajajalgse „sokkide“ tegemiseks

  • käärid

  • guaššvärvid

  • pesunöör

  • pesupulgad

Kirjeldus

Joonistage igale lapsele joonistuspaberile pikema säärega sokk, millele on märgitud ring, ovaal ja lõikejoon (vt joonist).

Paluge lastel sokk välja lõigata ning lõigata ära ka sääre ülemine osa piki lõikejoont.

Edasi paluge lastel sokk värvida nii, et äralõigatud sääre osa oleks sokist erinevat värvi. NB! Värvida ei tohi ringi ja ovaali.

Kui sokid on kuivanud, kirjutab õpetaja iga ovaali sisse liitmise või lahutamise ja ringi sisse vastuse.

Järgnevalt pange sokid ja sääreosad lauale nii, et numbritega pooled oleks vastu lauda. Paluge igal lapsel võtta üks sokiosa ja üks sääreosa.

Seejärel võiks rääkida, et sajajalgne Sohvi tahab minna külla ja panna jalga palju ilusaid värvilisi sokke, millel on numbrimuster. Aga numbrimuster on kõige ilusam siis, kui tehe ja vastus sobivad kokku.

Õpetaja palub nüüd ühel lapsel kinnitada sokiosa ehk tehte pesupulgaga nöörile. Iga laps vaatab, kas tema käes on õige sääreosa ehk vastus. Kellel on õige sääreosa, tuleb kinnitab selle sama pesupulgaga sokiosa külge.

Edasi võib mängida ka nii, et kõigepealt kinnitatakse pesunöörile sääreosa ehk vastus ja sellele leitakse õige sokiosa ehk tehe.

Nii mängitakse lõpuni, kuni kõik omavahel sobivad sokiosad ja sääreosad on pesunöörile kinnitatud.